Czy przedsiębiorca rolny składa PIT-36L

Prowadzę działy specjalne produkcji rolnej w zakresie uprawy pieczarek i wybrałem opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym. Czy muszę rozliczyć się w zeznaniu PIT-36L?

Tak

Podatnicy, którzy dochody ze źródła, jakim są działy specjalne produkcji rolnej, ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach 19-proc. podatku liniowego. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Dochody z uprawy pieczarek także mogą być opodatkowane w ten sposób. Oznacza to, że przedsiębiorca rolny, który zajmuje się uprawą, powinien złożyć do końca kwietnia następnego roku zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu lub poniesionej straty tak jak inni przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym. Musi wiec rozliczyć dochody na formularzu PIT-36L.

Podstawa prawna

● Art. 9a ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zobacz pełną treść artykułu w eGP w nim odpowiedzi na pytania:

  • Czy opodatkować zwrot wydatków
  • Czy opodatkować łącznie wszystkie dochody
  • Czy liniowiec odliczy ulgę na dzieci
  • Czy zawsze odliczać składki na ubezpieczenie
  • Czy wykazać sprzedaż nieruchomości
  • Czy odliczyć stratę z działalności
  • Czy liniowiec wykaże ulgę na dzieci w PIT-37