Czy ważna jest kolejność wpisywania małżonków

Podatnicy w rozliczeniu PIT za 2008 rok chcą rozliczyć się wspólnie. Czy przy wypełnianiu PIT-36 istotna jest kolejność wpisywania danych małżonków?

Nie

Podatnicy opodatkowujący swoje dochody łącznie z dochodami małżonka wypełniają zarówno pozycję podatnik, jak i pozycję małżonek. Kolejność wypełnienia tych pozycji małżonkowie ustalają sami. Jednak trzeba pamiętać, że raz wybraną kolejność trzeba zachować we wszystkich częściach zeznania oraz w składanych wraz z zeznaniem załącznikach.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy jedno zmarło w trakcie roku, pozycję podatnik wypełnia osoba, która zawarła związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jej małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, lub osoba, która pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jej małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania.

Podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody indywidualnie albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w zeznaniu nie wypełniają pozycji małżonek.

Podstawa prawna

● Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W artykule przeczytasz również o:

- Czy sumować przychody w jednej pozycji

- Czy w zeznaniu PIT-36 wykazywać zaliczki

- Czy terminem złożenia PIT-36 jest 30 kwietnia

- Czy w PIT-36 jest miejsce na dochody z firmy

- Czy obowiązują dwie metody rozliczeń

- Czy razem z PIT-36 składać załączniki

- Czy dane z PIT-8S wpisuje się do PIT-36

- Czy można uwzględnić stratę

- Czy pełnoletnie dziecko składa PIT

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej.