Podatnik w 2008 roku sprzedał ze stratą akcje. Jednocześnie nie uzyskał żadnego dochodu z innych inwestycji giełdowych.

- Czy wysokość poniesionej straty powinienem wykazać w zeznaniu podatkowym - pyta pan Jacek, początkujący inwestor.

Tak. Obowiązek przedstawienia poniesionej straty wynika z tych samych przepisów podatkowych co obowiązek rozliczenia w zeznaniu uzyskanego dochodu.

Mimo że brak wykazanej straty za dany rok podatkowy nie będzie budził tak dużego zainteresowania urzędu skarbowego jak brak informacji o uzyskanych dochodach, to skutkiem tego może być odpowiedzialność karna skarbowa.

Poza tym podatnicy, którzy w 2008 roku ponieśli stratę z inwestycji giełdowych, a jej nie wykażą w zeznaniu rocznym PIT-38 składanym do 30 kwietnia 2009 r., stracą możliwość obniżenia dochodów z giełdy uzyskanych w latach następnych (tj. przy rozliczeniu przychodów uzyskanych w latach 2009-2013). Trzeba podkreślić, że podatnik ma możliwość odliczenia straty poniesionej w roku podatkowym z tytułu zbycia papierów wartościowych od dochodu z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 9 ust. 3, art. 45 ust. 1a pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2, art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).