Podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez pięć lat. Przez ten czas korzystali z możliwości wspólnego rozliczenia podatku. Pod koniec 2008 roku zapadł wyrok rozwodowy, który uprawomocni się w styczniu 2009 r.

- Czy możemy po raz ostatni skorzystać z możliwości złożenia wspólnego zeznania podatkowego? - pyta pani Jolanta z Radomia.

Tak. Można w tym przypadku złożyć wspólne zeznanie.

W związku z tym, że wyrok rozwodowy uprawomocni się w 2009 roku, małżonkowie zachowają prawo do wspólnego rozliczenia za ubiegły rok.

Małżonkowie mają możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania poprzez złożenie łącznego zeznania podatkowego i uiszczenia podatku od dochodów opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Uprawnienie do preferencyjnego sposobu rocznego rozliczenia podatku jest jednak uzależnione od spełnienia wielu warunków. Jednym z nich jest pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Oznacza to, że zasadniczo orzeczenie rozwodu między małżonkami w trakcie roku podatkowego wyklucza możliwość skorzystania z preferencji. Istotne jest jednak to, kiedy uprawomocnił się wyrok orzekający rozwód. Jeżeli wyrok został ogłoszony w danym roku, ale jego uprawomocnienie się nastąpiło w roku następnym, byli małżonkowie skorzystają z preferencyjnego sposobu rozliczenia za poprzedni rok podatkowy.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z poźn. zm.).