PORADA

Podatniczka otrzymała w darowiźnie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Obdarowana pyta, czy od umowy darowizny mieszkania musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Lokal wolny jest od długów i innych ciężarów.

Jak wyjaśnia Marlena Kucińska, ekspert podatkowy w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, w tej sytuacji nie wystąpi obowiązek zapłaty PCC. Nasza rozmówczyni wskazuje, że podstawę opodatkowania przy umowie darowizny, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.), stanowi jedynie wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego.

- Gdy przedmiot darowizny, czyli w tym przypadku prawo do lokalu spółdzielczego własnościowego jest wolne od długów, a także ciężarów darczyńcy, zawarcie takiej umowy darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - podkreśla Marlena Kucińska.

W takiej sytuacji dokonana darowizna będzie podlegała jedynie regulacjom ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Podstawę opodatkowania stanowi w tym wypadku wartość nieruchomości. Z podatku zwolnieni są jednak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Osoby nienależące do kręgu najbliższej rodziny mogą natomiast skorzystać ze szczególnego zwolnienia z podatku mieszkania do 110 mkw.

Ważne!

Umowy darowizny podlegają PCC tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy