Skarżącym była spółka, która chciała wiedzieć, czy w przypadku łańcucha transakcji będzie musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jej zdaniem, nie będzie ciążył na niej taki obowiązek i wskazała dokładnie podstawę prawną. Minister finansów zgodził się ze stanowiskiem podatnika, ale w uzasadnieniu interpretacji powołał przepis ogólny. Spółka złożyła więc skargę do sądu. WSA uchylił interpretację i orzekł, że minister musi precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie spółki. Ogólne wskazanie przepisu nie pozwala bowiem na zastosowanie interpretacji w praktyce. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 5 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 387/12