Według dyrektora izby skarbowej skarżący wykonywał usługi spawalnicze za granicą na statkach holenderskich, co spowodowało utratę prawa do rozliczania w formie karty podatkowej. W efekcie podatnik musiał zapłacić PIT obliczony na zasadach ogólnych.

Sąd nie uwzględnił argumentów, że organ wydający decyzję nie zgromadził w sprawie wszystkich dowodów, m.in. nie sprawdził, czy w rejestrze stoczni holenderskiej widnieje nazwisko podatnika. Organ odmówił sprawdzenia tego faktu, gdyż to, że podatnik wykonywał pracę za granicą, wynikało m.in. z danych na fakturach VAT, które potwierdzały, że usługi były wykonane poza Polską.

Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka podkreśliła, że w tej sprawie nie jest istotne dowiedzenie, że podatnik przebywał lub nie na terenie stoczni holenderskiej, ale to, że nie potrafił udowodnić, iż usługi faktycznie wykonywał tylko w Polsce. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 8 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 95/11.