Sędzia Artur Mudrecki podkreślił, że remont akademika i jego wyposażenie można wykonać oddzielnie, nawet jeśli są one wykonywane w ramach jednej umowy.

W sprawie podatnik zawarł umowę o wykonanie robót budowlanych w budynku, w którym mieści się dom studencki, oraz jego pełnego wyposażenia. Prace te dotyczą wszystkich pomieszczeń, tj. pokoi studenckich, kuchni, sanitariarów. W ramach umowy podatnik miał wyposażyć akademik również m.in. w stojaki na rowery oraz stół do tenisa. Zamawiający taki kompleksowy remont nie dokonywał odbioru poszczególnych elementów, ale rozliczał całość usługi. Tym samym od całej usługi powinien odprowadzić 7 proc. VAT (obecnie 8 proc.), ponieważ, zgodnie z przepisami o VAT do robót budowlano-montażowych w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się preferencyjną stawkę VAT.

Minister finansów nie zgodził się z tym. Według niego dostarczenie wyposażenia pomieszczeń akademika nie jest związane z wykonaniem przez przedsiębiorcę prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych w tym obiekcie. NSA przyznał rację organom podatkowym, że w takim przypadku nie może dochodzić do wykonania jednej usługi kompleksowej, której poszczególnych elementów nie można zrealizować oddzielnie. Tym samym tylko remont akademika może być objęty niższą stawką, natomiast dostawa elementów wyposażenia stawką podstawową.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 919/11.