Nowelizacja ustawy o VAT rozszerza zakres opodatkowania nieruchomości przez uznanie za teren budowlany także gruntów, dla których studium, które nie jest aktem prawnym, określa przeznaczenie budowlane.
Nowelizacja ustawy o VAT, autorstwa Ministerstwa Finansów, zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowych warunków rozliczania podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) i imporcie usług.
– Nie dość, że podatnik będzie musiał posiadać oryginalną fakturę, by odliczyć VAT (dziś nie jest potrzebna), to dodatkowo odliczy VAT tylko, gdy wykaże podatek należny w deklaracji – tłumaczy Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w KNDP.
Obecnie, jeśli podatnik nie wykaże VAT należnego i naliczonego, to organ zrobi to za niego. Po zmianie – jak dodaje nasz rozmówca – organ wyda decyzję wymiarową na VAT należny. Z planowanej regulacji nie wynika jednak, kiedy i czy w ogóle podatnik mógłby odliczyć VAT naliczony.
Ekspert dodaje, że kolejna, zmiana rozszerza zakres opodatkowania nieruchomości przez uznanie za teren budowlany także gruntów, dla których studium, które nie jest aktem prawnym, określa przeznaczenie budowlane.
– Taka konstrukcja przedmiotu opodatkowania może naruszać konstytucję, gdyż o tym, czy działka podlega, czy jest zwolniona z VAT, będzie decydować nie ustawa, lecz wójt i rada gminy – tłumaczy Andrzej Nikończyk.
Można sobie wyobrazić sytuację dokonania zakupu terenu przeznaczonego pod zabudowę i zapłaty VAT, który później w miejscowym planie nie będzie już przewidywał prawa zabudowy. Oznaczałoby to odprzedaż działki jako zwolnionej z VAT i brak możliwości odzyskania zapłaconego podatku. Zmiana ta wynika zapewne z opóźnień w uchwalaniu miejscowych planów w gminach, ale – według naszego rozmówcy – nie powinno to być przesłanką zmian w VAT.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT w uzgodnieniach wewnątrzresortowych