Skarżąca spółka należąca do grupy kapitałowej, która jest podatnikiem CIT, prowadziła działalność inwestycyjną w Polsce. Jej jedynym udziałowcem jest spółka kanadyjska. Wyniku reorganizacji grupy jedynym udziałowcem skarżącej będzie spółka węgierska zarządzająca spółką polską przez oddział w Szwajcarii. Problem w tym, że oddział nie ma osobowości prawnej. W efekcie z prawnego punktu widzenia właścicielem będzie przyszły udziałowiec. Nabędzie on 100 proc. udziałów w spółce polskiej i wniesie je do oddziału w Szwajcarii. Następnie przyszły udziałowiec wniesie do skarżącej udziały w amerykańskim funduszu inwestycyjnym rynku nieruchomości. W zamian otrzyma nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym skarżącej. .

Skarżąca chciała wiedzieć, czy podwyższenie kapitału zakładowego w spółce wskutek reorganizacji (wniesienia przez przyszłego udziałowca z siedzibą na Węgrzech za pośrednictwem jego oddziału w Szwajcarii wszystkich udziałów w amerykańskim funduszu inwestycyjnym w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale skarżącej) będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w Polsce. Zdaniem spółki takie podwyższenie kapitału zakładowego nie będzie objęte PCC.

Sąd zgodził się z tą interpretacją. Wskazał, że zastosowanie w sprawie ma art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że zmiana umowy spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce otrzymującej aport nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 30 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1330/11.