Przypomnijmy, że do grudnia 2008 r. w ustawie o VAT obowiązywał przepis, który zabraniał odliczenia VAT przez podatników od wydatków, które nie stanowiły kosztów podatkowych. W związku z tym kwestionowane było prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na usługi notarialne czy doradcze związane z podwyższeniem kapitału zakładowego przez podatnika.

NSA w wyroku z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt I FSK 2040/11), po raz kolejny potwierdził, że wskazane ograniczenie nie miało uzasadnienia w regulacjach unijnych, z tego względu nie powinno być stosowane – zauważa Marcin Zawadzki.

Co więcej, zdaniem sądu nielegalność tego przepisu została również potwierdzona przez krajowego ustawodawcę, który dokonał nowelizacji ustawy o VAT przez usunięcie tego ograniczenia. Dlatego też – jak podpowiada nasz rozmówca – jeśli podatnicy nie odliczali VAT od tego typu wydatków, to do końca tego roku kalendarzowego mają ostatnią szansę na złożenie odpowiednich korekt za 2008 rok.