Spór przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczył spółek medycznych, które przed 1 maja 2011 r. nie miały obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych. Mogły jednak stosować kasy dobrowolnie.

Zdaniem sądu z ulgi na zakup kasy fiskalnej może skorzystać jedynie podatnik, który ma obowiązek ewidencjonowania obrotów tym sposobem. Jeśli przedsiębiorstwo dobrowolnie stosowało kasę, to nie można mówić, że skorzystało z ulgi. Pociąga to za sobą konsekwencje dla firmy, która – jak skarżąca – przejęła takie przedsiębiorstwo.

Świadczy ona usługi medyczne. Do końca kwietnia 2011 r. nie musiała ewidencjonować przychodów za pomocą kas fiskalnych. Wcześniej przejęła jednak dwie inne spółki medyczne, które również nie miały obowiązku ewidencjonowania obrotów w kasach. Jeszcze przed przejęciem kupiły one jednak kasy i zaczęły ich używać. Jednak po przejęciu nowy właściciel zrezygnował z nich. Z kolei po 1 maja 2011 r. spółka musiała zainstalować kasy fiskalne, ponieważ zmieniły się przepisy w tym zakresie.

Zdaniem ministra finansów ponieważ przejęte spółki stosowały kasy fiskalne, to skarżąca utraciła prawo do ulgi na zakup kasy. Sąd uznał, że minister nie ma racji, a przedstawiona przez niego interpretacja narusza zasadę neutralności VAT.

Zdaniem WSA art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) stanowi wyraźnie, że z ulgi mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy mają obowiązek stosowania kas. W momencie przejęcia spółek ani one, ani skarżąca jednak go nie miały. A zatem gdy przepisy się zmieniły i obowiązek powstał, to nie ma przeszkód, aby spółki skorzystały z ulgi. Oczywiście muszą też spełnić wymogi określone w przepisach do takiego odliczenia.

Przypomnijmy, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę, którą wydadzą na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Wyrok jest nieprawomocny.

Jak skorzystać z możliwości odliczenia
Podatnik może odliczyć ulgę w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął ewidencjonowanie obrotu lub za okresy następne. Podstawą do odliczenia jest posiadanie dowodu zapłaty za kasę. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania trzeba też złożyć pisemne zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego o liczbie kas i miejscu, gdzie będą używane. Trzeba też pamiętać o limicie odliczenia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1185/11.