Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę, w której spółka wystąpiła o interpretację dotyczącą VAT od odszkodowania za przejęcie nieruchomości przez jednostkę samorządu.

Spółka była właścicielem kilku działek, które zostały przejęte przez gminę w związku z budową drogi. W ocenie spółki przy takiej transakcji obowiązek w VAT powstanie w dacie przyznania odszkodowania w formie pieniężnej bądź w formie nieruchomości zamiennej. Minister finansów uznał jednak, że obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu wystawienia faktury. Natomiast gdy faktura nie została wystawiona w tym terminie, to obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu, w którym przypada siódmy dzień od dnia wydania nieruchomości.

Interpretacja została zaskarżona do sądu i ostatecznie trafiła przed NSA, który przyznał rację spółce.

Sędzia Grażyna Jarmasz przypomniała, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie jest dostawą towarów. Sąd nie zgodził się jednak z organem podatkowym, że nawet jeśli nie jest znana wysokość odszkodowania, a własność działek została już przeniesiona na rzecz gminy, to obowiązek podatkowy zawsze powstaje z chwilą wystawienia faktury. Rację miała spółka – obowiązek podatkowy powstaje w dniu faktycznego otrzymania odszkodowania w formie pieniężnej. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1116/10