WSA w Olsztynie przypomniał, że art. 113 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przewiduje zwolnienie podmiotowe z VAT. Istnieją jednak dwie grupy wyłączeń z tego zwolnienia. Po pierwsze, podatnik zwolniony traci to uprawnienie, jeśli wykona czynności, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących zwolnienia podmiotowego. W praktyce chodzi o import towarów i usług, nabycie towarów oraz dostawa towarów, dla której podatnikiem nie jest ich nabywca. Drugą grupę wyłączeń stanowią przypadki, gdy podatnicy wykonują wymienione w ustawie czynności. Podjęcie przez podmioty dotąd zwolnione takich czynności powoduje utratę zwolnienia.

W omawianej sprawie chodziło o osobę, która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług mechaniki samochodowej. Podatnik wymieniał olej silnikowy w samochodach i zużyty towar sprzedawał firmie zajmującej się jego utylizacją.

Sąd orzekł, że podatnik nie utracił zwolnienia, bo w przypadku sprzedaży oleju nie działał jako handlowiec. Do sprzedaży oleju odpadowego był zobowiązany na mocy ustawy o odpadach. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Ol 393/11