Niektóre firmy, dbając o wygląd posesji, na której mają np. biuro, ponoszą wydatki związane z utrzymaniem trawników. Jeśli trawniki te zajmują dużą powierzchnię i wymagają częstej pielęgnacji, niemałym wydatkiem może być użytkowanie kosiarki do ich strzyżenia. Czy w przypadku kosiarki z silnikiem spalinowym można odliczyć podatek naliczony przy nabyciu paliwa do niej.

Jak mówi Anna Resiak, konsultant podatkowy w ECDDP, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ustawa o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z póź. zm.) nie precyzuje jednak, co należy rozumieć przez pojęcie „wykorzystanie towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych”. Taki związek ma miejsce z całą pewnością, gdy istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy kosztami nabytych towarów lub usług a opodatkowaną transakcją gospodarczą. Będzie to na przykład bezpośrednia odsprzedaż nabytych uprzednio wyrobów, ale związek ten zachodzi również w przypadku kosztów pośrednich.

Pośredni związek z działalnością opodatkowaną zachodzi wówczas, gdy nabywane towary lub usługi wpływają na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

W ocenie Anny Resiak, do towarów, których nabycie ma pośredni związek z działalnością opodatkowaną, niewątpliwie zaliczyć można nabycie paliwa do firmowej kosiarki do trawników, którą podatnik nabył w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

– Paliwo do kosiarki jest w takim przypadku elementem koniecznym dla funkcjonowania sprzętu, dzięki któremu podatnik dba o zachęcający wygląd swojej siedziby, oddziału czy sklepu. Wizerunek firmy to przecież jeden z elementów strategii sprzedaży – dodaje ekspert.

Jeśli więc przedsiębiorca używa kosiarki spalinowej w firmie, to może odliczyć VAT od paliwa zakupionego do jej napędu. Ograniczenie w ustawie o VAT w odliczaniu VAT od paliwa nie ma zastosowania w przypadku paliwa nabytego do firmowej kosiarki, gdyż kosiarka nie jest ani samochodem osobowym, ani też innym pojazdem samochodowym.

Ważne!

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu aut osobowych oraz innych pojazdów samochodowych