Podatnik prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej zajmującej się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (farma wiatrowa). W związku z wytworzeniem takiej energii otrzymuje świadectwa pochodzenia wytworzonej energii, które następnie sprzedaje domowi maklerskiemu, a ten sprzedaje je na giełdzie. Skutkiem takich transakcji jest to, że wspólnicy uzyskują przychody nie tylko bezpośrednio wynikające z faktury za energię wystawianej na zakład energetyczny, lecz także pośrednio wynikające z faktury ze sprzedaży świadectwa pochodzenia wystawianej na dom maklerski.

W związku z występowaniem tego drugiego rodzaju przychodów wspólnik spółki wystąpił do ministra finansów o interpretację podatkową. Zdaniem podatnika dochód ze zbycia świadectwa powinien być opodatkowany w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, ponieważ jest on rezultatem ściśle i nierozerwalnie związanym z produkcją energii.

Takiego stanowiska podatnika nie podzielił minister finansów. W wydanej interpretacji organ powołał się na prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz ustawę o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 48, poz. 284 z późn. zm.), z których wynika, że prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, a zatem należy uznać jest za instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi. Taka kwalifikacja przesądza, że przychody uzyskane ze zbycia świadectw pochodzenia energii stanowią przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane 19-proc. PIT.

Zarówno sąd administracyjny pierwszej instancji, jak i NSA przyznały rację organowi podatkowego. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 2206/09