Zbycie świadectw pochodzenia energii od 2010 roku rozlicza się w ramach działalności gospodarczej. Wcześniej było kwalifikowane do przychodów kapitałowych.
Wspólnik w ramach spółki cywilnej prowadzi działalność polegającą na produkcji energii elektrycznej z małej elektrowni wodnej. Uzyskuje dwa rodzaje przychodów – pierwszy za tzw. energię czarną od lokalnego zakładu energetycznego i drugi za tzw. energię zieloną ze sprzedaży świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii, za pośrednictwem domu maklerskiego. Organ podatkowy w interpretacji uznał, że sprzedaż świadectw jest przychodem z kapitałów pieniężnych objętych 19-proc. PIT.
WSA, oddalając skargę podatnika, stwierdził, że zasadniczym celem świadectwa jest potwierdzenie pochodzenia energii. Dlatego obrót nie jest przedmiotem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Argumentów podatnika nie podzielił też NSA. Sędzia Jerzy Rypina, uzasadniając wyrok, przypomniał, że dopiero od początku 2010 roku po nowelizacji ustawy o PIT sprzedaż świadectwa należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. Wyrok jest prawomocny.