Podatnik prowadził działalność w zakresie obrotu złomem metali kolorowych. W złożonej korekcie zeznania podatkowego wykazał stratę. Organ podatkowy zakwestionował ujęcie w kosztach (które przyczyniły się do straty) wydatków związanych m.in. z wyjazdami szkoleniowymi do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, posiłkami w restauracjach oraz na higienę osobistą.

Zdaniem organu podatkowego wydatki na organizację konferencji w Kenii nie miały związku z działalnością, bo była to oferta last minute, a podatnik nie przedstawił dowodów na służbowy charakter wyjazdu. Organ zakwestionował także wyjazd do Izraela w celu zawarcia kontraktów, który zorganizowało biuro podróży.

NSA przyznał rację organom podatkowym i sądowi pierwszej instancji. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1907/09