Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł wczoraj, że w sytuacji gdy garaż stanowi odrębny przedmiot własności, to należy go opodatkować stawką dla budynków lub ich części pozostałych. Wyrok jest więc niekorzystny dla podatników, którzy mają np. udział we wspólnej własności garażowej lub miejsce postojowe w garażu budynku.

Sąd wyjaśnił również, że stawką właściwą dla budynków lub ich części mieszkalnych, a więc dużo niższą niż dla budynków pozostałych, mogą być opodatkowane tylko garaże przynależące do lokalu. Zatem gdy garaż stanowił prawo przynależne do lokalu, a nie odrębną własność, to właściciel może zastosować niższą stawkę podatku od nieruchomości.

WSA zwrócił uwagę, że podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym. Dokonując przyporządkowania stawki do danej nieruchomości, trzeba brać pod uwagę m.in. jej przeznaczenie. Należy uznać, że garaż nie jest przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Jeśli więc stanowi odrębną własność, to należy go traktować jak odrębny budynek. Przepisy określają stawki dla budynków lub ich części mieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych. Ponieważ garażu, stanowiącego odrębny przedmiot własności, nie można przypisać ani do budynków lub ich części mieszkalnych, ani do związanych z prowadzoną działalnością, to zastosowanie znajdzie stawka dla budynków lub ich części pozostałych.

Wyjaśnijmy, że maksymalna stawka podatku od budynków lub ich części mieszkalnych wynosi w 2010 roku 0,65 zł, a od budynków lub ich części pozostałych 6,88 zł.

Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2114-19/2010