Skarżącym w sprawie rozstrzygniętej przez rzeszowski sąd był podatnik sprzedający towary na Allegro. Sprzedawał na aukcjach stare bagnety, mundury, hełmy, szable, starą biżuterię, stare monety, pieczęci, elementy dekoracyjno-użytkowe i przedmiotów sakralne. Towary były dostarczane nabywcom za pośrednictwem poczty przez dostawę wysyłkową lub za pobraniem pocztowym. Spór dotyczył m.in. tego, czy działalność prowadzona w ten sposób oznacza, że sprzedający staje się podatnikiem VAT. Sprawa była jednak nietypowa, ponieważ działalność sprzedającego mogła mieć charakter kolekcjonerski (co było istotne dla ustalenia podstawy opodatkowania). Tego jednak nie zbadały organy podatkowe, co stało się podstawą uchylenia ich decyzji przez sąd.

Sąd nie miał wątpliwości, że sprzedaż za pośrednictwem portalu Allegro miała charakter działalności gospodarczej, a sprzedający jest podatnikiem VAT. Na działalność taką wskazywały takie fakty, jak: liczba przeprowadzonych w 2008 r. transakcji (878), dokonywanie sprzedaży począwszy od 2005 r., treść ogłoszeń wskazująca w wielu przypadkach na wcześniejsze nabycie towarów. Ponadto, jak przyznał skarżący, kupował towary w celu ich dalszej odsprzedaży. Zdaniem sądu wszystkie te fakty wskazywały, że podatnik występował w charakterze podatnika VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Rz 556/10