Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne podatników, którym fiskus nie rozpatrzył odwołań od decyzji wymiarowych. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z organami podatkowymi, że pełnomocnictwo udzielone do reprezentowania podatnika w postępowaniu kontrolnym nie jest skuteczne w postępowaniu odwoławczym.

– Postępowanie odwoławcze jest odrębnym, autonomicznym postępowaniem, a nie kolejnym etapem kontroli – tłumaczyła sędzia Anna Dumas.

Jak zauważył NSA, sporne pełnomocnictwo zostało udzielone do reprezentowania podatników przed organami podatkowymi, ale tylko w postępowaniu kontrolnym.

Sąd kasacyjny potwierdził stanowisko WSA, że do wniesienia odwołania od decyzji w imieniu podatnika konieczne było legitymowanie się pełnomocnictwem odnoszącym się do tego konkretnego, zindywidualizowanego postępowania.

Podatnicy wnieśli skargę, bo organ odwoławczy pozostawił bez rozpatrzenia ich odwołania od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Decyzją ustalono sankcyjny 75-proc. podatek od przychodów z nieujawnionych źródeł. Odwołania wniósł pełnomocnik skarżących, który zdaniem fiskusa nie był odpowiednio do tego umocowany. Początkowo organ odwoławczy wezwał małżonków do usunięcia braków odwołania i przedłożenia nowego pełnomocnictwa lub do własnoręcznego podpisania odwołania. Ponieważ podatnicy zignorowali to wezwanie, fiskus nie zajął się ich zarzutami. Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt II FSK 551/09, II FSK 573/09.