W pełnej wersji artykułu dowiesz się jakie było pełne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odsetek i z rachunków i lokat bankowych spółdzielni.