Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że osoby, które otrzymały zwrot nienależnego świadczenia od spółki, muszą zapłacić od zwróconej wartości świadczenia podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to ich przychód z pozostałych źródeł – uznał sąd.

Skarżąca wyjaśniła, że wraz z mężem odpowiedziała na ogłoszenie prasowe spółki, która poszukiwała kandydatów do prowadzenia na zasadach franchisingu restauracji pod szyldem tej spółki. Małżonkowie zostali wybrani jako kandydaci do prowadzenia restauracji. Warunkiem, który musieli spełnić, było znalezienie lokalu w atrakcyjnym miejscu oraz doprowadzenie do wynajmu tego lokalu. Najemcą miała być spółka, która następnie podnajmowałaby lokal skarżącym. Podatnicy po dwóch latach znaleźli dwa lokale i spółka je wynajęła. Nie wywiązała się jednak z umowy i nie zawarła ze skarżącymi umowy franchisingu. Skarżący wnieśli sprawę do sądu o zwrot poniesionych kosztów i ją wygrali. Na mocy wyroku został im przyznany zwrot wartości świadczenia w wysokości 90 tys. zł.

Spór z ministrem finansów sprowadzał się do ustalenia, czy zasądzona na rzecz skarżących kwota stanowiąca zwrot nienależnego świadczenia na rzecz spółki podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skarżąca twierdziła, że kwota, którą otrzymała, nie jest wynagrodzeniem ani odszkodowaniem.

Sąd orzekł, że świadczenie na mocy wyroku sądu przyznane skarżącym jest definitywne. Organy podatkowe nie naruszyły więc art. 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 58/10