Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który domagał się zwrotu całego VAT zapłaconego przy nabyciu samochodu osobowego po 30 kwietnia 2004 r. Sąd uznał, że w przypadku aut osobowych nabytych po akcesji Polski do UE należy stosować wprowadzone nową ustawą ograniczenie odliczania VAT z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jak wyjaśnił sędzia NSA Adam Bącal Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie Magoora (C-414/07) stwierdził, że przepisy art. 86 ust. 3 ustawy o VAT są sprzeczne z klauzulą stałości, ale w zakresie, w jakim pogarszają sytuację podatników. Do oceny sądów krajowych Trybunał pozostawił ocenę, czy nastąpiło takie pogorszenie.

W ocenie NSA regulacja zawarta w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku aut osobowych nie rozszerzyła zakresu ograniczeń w odliczeniu VAT. Wręcz przeciwnie ograniczenia te zmniejszała, zbliżając się do celu i założeń dyrektyw unijnych.

Spór w sprawie dotyczył VAT od auta osobowego zakupionego przez kancelarię prawniczą. Najpierw spółka odliczyła podatek w ograniczonym zakresie zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Potem skorygowała deklarację VAT-7, w której wykazała do odliczenia cały podatek naliczony wynikający z faktury nabycia tego samochodu. Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty. Sądy administracyjne w obu instancjach przyznały im rację. Orzeczenie odnosi się tylko do odliczenia VAT przy samochodach osobowych.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 960/09