Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, któremu organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia VAT. NSA potwierdził, że podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupów towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) prawo do obniżenia VAT przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jak podkreślił sędzia NSA Sylwester Marciniak, fiskus prawidłowo ocenił stan faktyczny.

Przede wszystkim działalność, w związku z którą podatnik dokonywał wydatków, była koncesjonowana. Podatnik nigdy nie uzyskał koncesji. Spór w sprawie dotyczył rozliczenia VAT za 8 miesięcy 2005 roku. Podatnik rozliczył VAT z faktur dokumentujących zakup usług marketingowych oraz transportowych. Usługi miały być związane z planowaną produkcją biopaliw.

Fiskus uznał, że wydatki poniesione przez podatnika na usługi marketingowe i transportowe nie mają związku z faktycznie prowadzoną działalnością i uzyskiwanymi przychodami. W 2005 roku podatnik prowadził działalność w zakresie handlu m.in. cukrem i blachą.

Podatnik nie zgodził się z taką interpretacją i domagał się prawa do odliczenia. Jednak sądy administracyjne obu instancji przyznały rację fiskusowi.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 973/09