Spółka jest producentem ogrzewaczy wody. Współpracuje z podmiotami prowadzącymi dystrybucję jej produktów. Mają one prawo do bonusów miesięcznych i kwartalnych oraz premii rocznych, uzależnionych od wypracowanego obrotu. Bonusy i premie wypłacane są na podstawie wystawianych przez kontrahentów faktur i nie są powiązane z konkretną dostawą, lecz osiągniętym pułapem obrotów. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy prawidłowe jest uwzględnienie bonusu za grudzień, bonusu za IV kwartał oraz premii rocznej w rozliczeniu rocznym CIT, jeśli spółka otrzymuje fakturę dokumentującą bonus do 31 marca roku następnego.

Zdaniem organu podatkowego udzielane premie i bonusy stanowią koszty pośrednie, dlatego należy rozliczać je w dacie poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem, w wyniku czego sprawa trafiła do sądu.

Zdaniem sądu, udzielone kontrahentom bonusy i premie stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodem, ponieważ związane są z wielkością sprzedaży w danym okresie. Sąd nie zgodził się, że głównym motywem ich udzielania jest motywacja kontrahentów. Wypłata premii dotyczy obrotów za okresy przeszłe, a nie przyszłe. Tym samym bonusy i premie powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych w rozliczeniu rocznym CIT za dany rok podatkowy, jeżeli wystawioną przez kontrahenta fakturę spółka otrzyma przed 31 marca roku następnego.

Sygn. akt I SA/Bk 580/08