Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ministra finansów w sprawie sprzedaży miejsc postojowych. Sąd potwierdził, że jeżeli garaż podziemny nie jest wyodrębniony jako lokal użytkowy z osobną księgą wieczystą, to sprzedaż miejsc postojowych podlega obniżonej 7-proc. stawce VAT.

Jak wyjaśnił sędzia NSA Janusz Zubrzycki, w takim przypadku sprzedaży podlega lokal mieszkalny z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości. Jeżeli garaż nie jest wyodrębniony do oddzielnej księgi wieczystej, to kupujący mieszkanie nabywa miejsce postojowe jako udział w części wspólnej. W tym przypadku udział w garażu podziemnym jest nierozerwalnie związany z mieszkaniem.

Jednak w ocenie NSA, jeżeli garaż podziemny zostanie wyodrębniony jako osobny lokal i posiada niezależną księgę wieczystą, to sprzedaż miejsc postojowych podlega już podstawowej 22-proc. stawce VAT.

Spór w sprawie dotyczył interpretacji podatkowej. Wystąpiła o nią spółka deweloperska, która zamierzała sprzedawać mieszkania z miejscami postojowymi w podziemnych garażach.

Spółka wyjaśniła, że hala garażowa będzie zaliczać się do wspólnych części budynku. W umowie sprzedaży dokonany zostanie podział do korzystania z garażu. W związku z tym każdoczesny właściciel konkretnego lokalu mieszkalnego będzie miał prawo do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z konkretnego miejsca postojowego.

Minister finansów uznał, że spółka powinna sprzedawać miejsca postojowe z 22-proc. stawką VAT. Sądy administracyjnie nie podzieliły jednak tego stanowiska.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 724/09