Wyrok ma ogromne znaczenie dla tych kancelarii, które dobrowolnie angażują się w tzw. działalność pro bono. Oznacza bowiem, że fiskus nie zarobi na bezpłatnych poradach, jakich prawnicy udzielają razem z organizacjami pozarządowymi.

W ocenie NSA bezpłatne świadczenie usług prawnych przez kancelarie ma oczywisty związek z prowadzoną przez nie działalnością. – Kancelaria prawna, która angażuje się w działalność pro bono, utrwala swój pozytywny wizerunek, zdobywa miejsce na rynku – podkreślała sędzia NSA Grażyna Jarmasz. Sąd uznał, że przepisy ustawy o VAT są jasne. Opodatkowaniu VAT podlegają tylko te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa usługodawcy i co do których przysługiwało odliczenie podatku.

O interpretację podatkową wystąpiła do ministra finansów jedna z kancelarii. Wyjaśniła, że chce się zaangażować w program pro bono prowadzony przez fundację działającą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach tego programu fundacja na podstawie umowy zleca różnym kancelariom nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych. Zdaniem kancelarii nieodpłatne usługi mają związek z jej działalnością, bo budują pozytywny wizerunk u potencjalnego klienta. Minister finansów uznał jednak, że usługi pro bono nie mają związku z działalnością kancelarii i podlegają VAT. Wyrok jest prawomocny. I choć wiąże tylko w konkretnej sprawie, z uwagi na znaczenie orzecznictwa NSA zapewne przełoży się na decyzje dotyczące innych kancelarii. Sygn. akt I FSK 326/09.