ORZECZENIEWczoraj Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną piekarza z Legnicy, od którego fiskus zażądał zaległego VAT. NSA potwierdził, że nieodpłatne przekazywanie pieczywa ze zwrotów do stołówek charytatywnych było darowizną opodatkowaną VAT, a nie likwidacją towaru.

Jak podkreślił sędzia NSA Artur Mudrecki, w sprawie prawidłowo ustalono, że przekazywanie chleba ze zwrotów do stołówki charytatywnej nie było likwidacją towaru. Przekazanie chleba nosiło wszystkie cechy darowizny. Co więcej, taka kwalifikacja została potwierdzona w zeznaniach samego piekarza i innych osób.

Sąd przypomniał, że podstawowymi cechami VAT są jego powszechność i wielofazowość. Ponadto VAT jest neutralny dla podatnika, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej ewidencji. NSA podkreślił, że kłopoty skarżącego zaczęły się od nierzetelnego ewidencjonowania obrotu. Podatek od darowizn to tylko niewielki procent zaległości, o jaką toczył się spór. Zdaniem NSA organy podatkowe w sposób niebudzący wątpliwości ustaliły, że w kasie sklepu nie odnotowywano całej sprzedaży. Zakup produktów był większy niż wykazywana sprzedaż.

Spór w sprawie dotyczył VAT za 2003 rok. Skarżący prowadził w centrum miasta piekarnię, zaopatrując w hurtowe ilości pieczywa sklepy spożywcze i inne podmioty. Prowadził też sprzedaż detaliczną w należącym do podatnika sklepie firmowym. Po kontroli organy podatkowe zarzuciły podatnikowi, że nie ewidencjonował pełnej realizowanej w piekarni produkcji. Wskazywała na to dysproporcja między wykazaną sprzedażą a zakupionymi i zużytymi produktami. Ponadto podatnik nie opodatkował VAT darowizn pieczywa, których systematycznie dokonywał na rzecz różnych organizacji charytatywnych.