ORZECZENIE

Podatnik złożył deklarację podatkową, w której nie ujął dochodu uzyskanego ze sprzedaży samochodów używanych. Przedsiębiorca nie przedstawił organom podatkowym dokumentów wskazujących, ile kosztowały auta, dlatego organy określiły ich wartość na podstawie cen rynkowych. Podatnik złożył wniosek o wznowienie postępowania, gdy odnalazł umowy sprzedaży samochodów. Organ zakwestionował wartość dowodową dwóch dokumentów. W pierwszym przypadku organ dotarł do rozliczenia z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Stwierdził, że nabywca samochodu na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych wykazał wyższą wartość samochodu, niż wynikało to z przedstawionej przez skarżącego umowy.

Organ podatkowy przyjął tę wartość jako dochód przedsiębiorcy. W drugim przypadku nabywcą była osoba mieszkająca za granicą, a umowę, którą przedstawił podatnik, organy uznały za niewiarygodną i przyjęto wartość rynkową samochodu. Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Wskazał, że przedstawione umowy dokumentowały realne kwoty uzyskane ze sprzedaży.

Sąd uchylił decyzję dyrektora izby skarbowej, uznając, że organy podatkowe nieprawidłowo określiły wartość sprzedaży dwóch samochodów. Podatek dochodowy jest płacony od realnej wartości, czyli od tego, co rzeczywiście się uzyskało i nie można domniemywać innych kwot. Nie można było uznać automatycznie, że kwota wykazana przez nabywcę na potrzeby opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych rzeczywiście była dochodem skarżącego.

Sygn. akt I SA/Bd 190/09