ORZECZENIE

Podatnik, który zawiera umowę pożyczki, musi zapłacić od tej transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podstawowa stawka podatku wynosi 2 proc., ale w szczególnej sytuacji organy podatkowe mogą zastosować stawkę w wysokości 20 proc. Stawka podatku wynosi 20 proc. m.in. w sytuacji, jeżeli przed organem podatkowym w toku kontroli podatnik powołuje się na fakt zawarcia np. umowy pożyczki, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

Według sądu przepis ten ma najczęściej zastosowanie w sytuacji, gdy w trakcie kontroli w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów podatnik twierdzi, że środki, którymi dysponował, a ich nie opodatkował, pochodzą z pożyczki. Jeśli jednak od pożyczki nie zapłacił PCC, będzie musiał zapłacić podatek według stawki 20 proc. Z kolei – jak w omawianej sprawie – podatnik twierdzi, że nie zawierał umowy pożyczki, to zastosowanie znajdzie stawka podstawowa podatku. W rezultacie – jak orzekł sąd – podatnik zapłaci podatek w wysokości 2 proc.

Sygn. akt III SA/Wa 3331/08, nieprawomocny