ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za czynność objętą podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) rozliczenie między działkowcami nakładów poczynionych na działce. Zwolnienie przewidziane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) nie obejmuje sytuacji, w której jeden działkowiec spłaca wartość poczynionych przez poprzedniego użytkownika nakładów, np. na wybudowanie domku letniskowego. Zwolnienie obejmuje tylko użytkowanie działek. A w analizowanej sprawie mamy do czynienia ze sprzedażą.

Wnioskodawca zamierza nabyć od innego działkowca to, co zostało wybudowane na działce. Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych nie można zostać właścicielem działki. Dlatego, jego zdaniem, rozliczenie nakładów nie jest zakupem. Organy podatkowe podkreśliły, że użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie ogrodu działkowego. Umowa między działkowcami podlega więc PCC.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. Akt II FSK 265/08