Do takiej uchwały muszą się stosować wojewódzkie sądy administracyjne. Obowiązuje ona jak edykt cesarski na terenie podległej prowincji. Wyraźne wskazanie, że wydanie interpretacji to nie tylko jej sporządzenie i podpisanie, ale terminowe doręczenie, jest drogowskazem dla sądów wojewódzkich i oby dla fiskusa. Do tej pory organy podatkowe uznawały, że doręczenie podatnikowi po terminie interpretacji, która była podpisana w terminie, nie powoduje przekroczenia przepisów. Teraz interpretacje z terminową datą podpisania, ale doręczone podatnikowi z opóźnieniem, nie będą miały mocy prawnej. Będzie obowiązywała interpretacja zawarta we wniosku podatnika. Sztuka pisania wniosków o interpretację zapewne będzie w cenie.