Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do kodeksu karnego i innych ustaw, które umożliwiają elektroniczny monitoring osób przebywających w areszcie domowym. Jest to nowa instytucja, która nie była znana w polskim prawie.

Skutki prawne aresztu domowego będą też oddziaływały w sferze prawa pracy (zatrudnienia). Umowa o pracę lub stosunek pracy wygaśnie z upływem trzech miesięcy nieobecności w pracy z powodu zastosowania tymczasowego aresztowania lub aresztu domowego, chyba że pracodawca wyraził zgodę na świadczenie pracy w domu lub w formie telepracy. Zasada ta będzie stosowana też do inspektorów kontroli skarbowej. W przypadku innych zawodów dość łatwo sobie wyobrazić telepracę w okresie aresztu domowego. Jednak inspektorzy kontroli skarbowej są uprawnieni do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych. Mogą powierzyć dokonywanie tych czynności pod swoim nadzorem upoważnionym pracownikom, z wyjątkiem zarządzania inwentaryzacji, przesłuchiwania świadków i kontrolowanego w charakterze strony, dokonywania ostatecznych obliczeń należności budżetowych. Areszt domowy ograniczy działania, a wręcz uniemożliwi ich przeprowadzenie. Będzie to więc skuteczny sposób na wyeliminowanie dociekliwego inspektora z prowadzenia kontroli przez cwanych podatników.