Zatrzymanie podatnika może być związane np. z doprowadzeniem go do jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej, policji lub Straży Granicznej. Po doprowadzeniu osoba zatrzymana ma prawo wypowiedzieć się co do przyczyn zatrzymania, a także do bezpośredniej rozmowy z adwokatem. Zatrzymany w ciągu siedmiu dni może złożyć zażalenie na zatrzymanie, które inspektor bezzwłocznie przekaże do sądu.

Inspektorzy kontroli skarbowej mogą zatrzymywać też samochody. Interesować ich będzie, czy przewożone towary są zgodne dokumentami przewozowymi. Dodatkowo kontrolujący sprawdzą, jakie paliwo znajduje się w baku, przez przeprowadzenie próby kwasowej.

– Polega ona na tym, że próbkę paliwa wlewa się do naczynia, w którym znajduje się 18-proc. roztwór wodny kwasu solnego – tłumaczy Jan Czerwiński, starszy konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Jeżeli ciecz zabarwi się na kolor od różowego do czerwonego, oznacza to, że kierowca używał jako napędu oleju przeznaczonego do celów opałowych.