Istotne są także precyzyjnie określone zasady poruszania się w materii prawa podatkowego. Przepisy powinny być tak skonstruowane, żeby zawsze było jasne, jakie czyny są zabronione i jakie kary grożą za ich popełnienie. Nieuchronność kary z pewnością przyniosłaby korzyści dla budżetu państwa. Podatki rozliczane byłyby rzetelnie, a widmo grożących konsekwencji odebrałoby nieuczciwym podatnikom chęci do oszukiwania.