Zasada ta nie obowiązuje jednak w przypadku kontroli prowadzonych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. Podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji opieszałości urzędników. Odsetki za okres trwania kontroli zdecydowanie nie powinny być naliczane. Dobrym rozwiązaniem byłoby ujednolicenie przepisów w tym zakresie. A że z powodu nieotrzymania odsetek budżet straci część dochodów, no cóż, może warto by zacząć karać opieszałych urzędników, którzy nie śpieszą się z zakończeniem prowadzonych postępowań?