Zmiana ma związek z planowaną nowelizacją ustawy o CIT i niektórych innych ustaw. Jej projekt jest już w Sejmie (szerzej piszemy o nim na s. B2). Z projektu wynika, że notariusze będą elektronicznie informować szefa Krajowej Administracji Skarbowej o czynnościach, które mogły spowodować powstanie zobowiązania podatkowego. Od 15 grudnia będą to robić dobrowolnie, a od 1 marca 2023 r. już obowiązkowo. Obecnie notariusze przekazują takie informacje, ale nie w ustandaryzowanej formie elektronicznej.
Projektowany art. 84a ordynacji podatkowej zakłada, że od marca 2023 r. będą obowiązkowo powiadamiać szefa KAS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego generalnego inspektora informacji finansowej, o: