Od marca 2023 r. notariusze będą pobierać od klientów kilkuzłotowe opłaty za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu w repozytorium i będą przekazywać te środki na rzecz Krajowej Rady Notarialnej. Nowa opłata zastąpi taksę za sporządzanie wypisu aktu notarialnego, której wysokość sięga czasem kilkudziesięciu złotych (6 zł za każdą stronę).

Zmiana ma związek z planowaną nowelizacją ustawy o CIT i niektórych innych ustaw. Jej projekt jest już w Sejmie (szerzej piszemy o nim na s. B2). Z projektu wynika, że notariusze będą elektronicznie informować szefa Krajowej Administracji Skarbowej o czynnościach, które mogły spowodować powstanie zobowiązania podatkowego. Od 15 grudnia będą to robić dobrowolnie, a od 1 marca 2023 r. już obowiązkowo. Obecnie notariusze przekazują takie informacje, ale nie w ustandaryzowanej formie elektronicznej.
Projektowany art. 84a ordynacji podatkowej zakłada, że od marca 2023 r. będą obowiązkowo powiadamiać szefa KAS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego generalnego inspektora informacji finansowej, o:
  • czynnościach, o których mowa w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 111 ze zm.);
  • czynnościach, o których mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043 ze zm.);
  • złożeniu oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w akcie notarialnym dokumentującym dostawę nieruchomości (art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b ustawy o VAT);
  • innych zdarzeniach, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego;
  • zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia;
  • zarejestrowanych europejskich poświadczeniach spadkowych.
Informacje te trzeba będzie przekazywać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu siedmiu dni od sporządzenia lub zarejestrowania aktu notarialnego. Do biegu terminu nie będą wliczane dni, w których wystąpiła awaria systemu teleinformatycznego.
W ciągu siedmiu dni notariusz będzie też musiał umieścić elektroniczny wypis aktu notarialnego, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.
Krajowa Rada Notarialna będzie musiała niezwłocznie przekazać te wypisy szefowi KAS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego GIIF. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw – przed I czytaniem w Sejmie (druk nr 2544)