W odniesieniu do kosztów poniesionych przed 2022 r. będą musieli stosować się do obowiązujących do końca 2021 r. limitów – wynika z odpowiedzi biura prasowego Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Limitów tych nie znajdą już jednak w znowelizowanych Polskim Ładem przepisach.