Z interpretacji dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że nie zmieni tego ani złożenie w terminie aktualizacji formularza CIT-15J, ani zmiana składu wspólników na osoby wyłącznie fizyczne.
Przypomnijmy, że od 2021 r. spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, muszą informować urząd skarbowy przed rozpoczęciem roku obrotowego o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawo do udziału w zysku (na druku CIT-15J). Mają też obowiązek aktualizowania takiej informacji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian w swoim składzie.