Uchwała ta – przypomnijmy – potwierdziła, że przy objęciu udziałów w spółce w zamian za wierzytelności z tytułu udzielonej tej spółce pożyczki, kosztem uzyskania przychodów (z tytułu objęcia tych udziałów) jest wartość odpowiadająca kwocie pożyczki, nie wyższa jednak niż wartość wkładu odpowiadająca wierzytelności z tytułu tej pożyczki. Pisaliśmy o tym w artykule „Skoro jest przychód, to musi być i koszt jego uzyskania” (DGP nr 113/2021).
Uchwała zapadła co prawda na tle stanu prawnego sprzed 2015 r., ale powinna mieć zastosowanie również do spraw z lat 2015–2019 r. Nowelizacja, która weszła w życie od 2015 r., niewiele bowiem zmieniła w odniesieniu do kosztów wierzytelności własnych, czyli przysługujących podatnikowi z tytułu udzielonych przez niego samego pożyczki (patrz ramka).