Analogiczna zmiana została już wprowadzona przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Nowelizacja tej ustawy została skierowana do Senatu (druk sejmowy nr 860), ale najbliższe jego posiedzenie izby wyższej parlamentu odbędzie się dopiero pod koniec marca (24–26). Informowaliśmy o tym w artykule „Więcej czasu na CIT-8 i informację o cenach transferowych” (DGP nr 40/2021). Chodzi o zmiany w jednej z tarcz antykryzysowych, tj. z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 1842 ze zm.).
Ministerstwo Finansów przyznaje, że aktualny etap prac nad ustawą nie gwarantuje, iż zmiana ta wejdzie w życie przed 31 marca br. Konieczne jest więc wydanie rozporządzenia. Przedłużenie terminu wpłat CIT może skutkować pogorszeniem płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Z tego względu – jak wyjaśnił MF – w ustawie nowelizującej zawarto również mechanizmy umożliwiające poprawę płynności finansowej tych jednostek (art. 6, art. 32 i art. 33 ustawy nowelizującej).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT – w konsultacjach