Spółka jawna, w której choć jeden wspólnik będzie osobą prawną i która powstanie z przekształcenia z innej spółki osobowej, będzie mogła nie płacić CIT.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że w tym celu trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym informację o wspólnikach takiej spółki:
  • przed dniem rejestracji jej przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli w trakcie przekształcenia nie doszło do zmiany wspólników bądź przysługujących im praw do udziału w zysku. W takim wypadku informację złoży fiskusowi spółka przekształcana, np. komandytowa;
  • 14 dni od rejestracji przekształcenia spółki w KRS, jeśli w jej trakcie dojdzie do jednej z takich zmian.
Spółka, która dochowa tych terminów, nadal będzie mogła zachować status podmiotu podatkowo transparentnego – zapewniło MF.
Resort odwołał się do celu wprowadzenia nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Przypomniał, że było nim zapewnienie możliwości weryfikacji, czy wspólnicy spółek jawnych wykazują w prawidłowej wysokości przychody i koszty z udziału w zyskach takiego podmiotu.
MF przypomniało też, że choć co do zasady zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jednostki zamykają swoje księgi na dzień poprzedzający przekształcenie, to inny przepis ustawy (art. 12 ust. 3 pkt 1) przewiduje wyjątek dla przekształcenia jednej spółki osobowej w inną. To wszystko umożliwia wykładnię, zgodnie z którą przekształcone spółki jawne, w których choć jeden wspólnik będzie osobą prawną, unikną CIT – twierdzi resort finansów.
Pytanie zadaliśmy w związku z kolejnymi już wątpliwościami, jakie wywołała wśród doradców podatkowych nowelizacja z 28 listopada 2020 r. Przypomnijmy, że od początku 2021 r. wprowadziła ona opodatkowanie CIT nie tylko spółek komandytowych, ale też spółek jawnych, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne. Takie podmioty mają jednak furtkę, aby uniknąć CIT. Muszą bowiem złożyć informację o swoich wspólnikach do właściwego urzędu skarbowego przed rozpoczęciem ich roku obrotowego, a następnie aktualizować ją w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian w składzie wspólników (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT). Niespełnienie warunków oznacza jednak, że spółka jawna stanie się z mocy prawa podatnikiem CIT i nie będzie mogła wrócić do rozliczania się według dotychczasowych zasad.
Na łamach DGP zwracaliśmy uwagę, że mogłoby to być dużym problemem dla nowo tworzonych spółek jawnych, które za wspólników wybiorą osoby prawne. Takie podmioty powstają bowiem z chwilą wpisu do KRS i wtedy też – jak twierdzi wielu ekspertów – rozpoczyna się ich rok obrotowy. To zaś powinno wykluczyć możliwość złożenia informacji o wspólnikach w ustawowym terminie, a więc też uniknięcie opodatkowania CIT.
MF wyjaśniało jednak na naszych łamach, że data rejestracji w KRS nie jest tożsama z rozpoczęciem roku obrotowego, który zaczyna się z dniem pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym („Spółki jawne mogą uniknąć podatkowej pułapki”, DGP nr 15/2021).
Eksperci odczytali takie stanowisko fiskusa jako zachętę, aby nie wnosić wkładów do spółki jawnej na dzień jej rejestracji, bo tylko taki krok pozwoliłby zyskać niezbędny czas na złożenie informacji o wspólnikach. Doradcy zwracali przy tym uwagę na wątpliwości dotyczące spółek jawnych powstałych z przekształcenia z innej spółki osobowej. Teraz okazało się jednak, że i takie podmioty będą mogły pozostać podatkowo transparentne.