Informację o zmianie roku podatkowego wykazuje się w zeznaniu za miniony rok, a więc dopiero 3 miesiące od jego zakończenia – potwierdził dyrektor KIS.

Obecnie nie ma już obowiązku informowania urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego roku, czyli ostatniego przed zmianą. Artykuł 8 ust. 4 ustawy o CIT mówi jedynie, że „o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy”.
Wątpliwości co do tego nabrała spółka, która postąpiła na odwrót – zmieniła swój dotychczasowy rok podatkowy na taki, który jest równy kalendarzowemu. Wcześniej trwał on u niej od 1 października do 30 września, ale wspólnicy postanowili, że ma być równy kalendarzowemu. W związku z tym pierwszy rok podatkowy po tej zmianie rozpoczął się 1 października 2020 r., a zakończy 31 grudnia 2021 r.
Spółka uważała, że choć art. 8 ust. 4 mówi o sytuacji odwrotnej (wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy), to biorąc pod uwagę treść deklaracji CIT-8, należy analogicznie ujawnić w niej informację o zmianie w drugą stronę – na rok kalendarzowy.
Wolała się jednak upewnić, czy prawidłowo wypełniła deklarację CIT-8 za rok sprzed zmiany, czyli ten, który trwał od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Zaznaczyła bowiem kwadrat „NIE” w części „L” w poz. 300, gdzie mowa jest: „Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy (zaznaczyć właściwy kwadrat): „Tak”/„Nie”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Uznał, że spółka dopełniła obowiązków związanych ze zmianą roku podatkowego. Najpierw bowiem, jeszcze przed 1 października 2020 r., zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmiany roku podatkowego na kalendarzowy. Zmiana ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem złożenia deklaracji CIT-8 za ostatni rok podatkowy. W deklaracji tej spółka wskazała, że w zakresie aktualnie trwającego roku podatkowego nie wybrała „roku podatkowego innego niż kalendarzowy”.
Doszło więc skutecznie do zmiany roku podatkowego i wystarczyło zawiadomienie o tym w deklaracji CIT-8 składanej za ostatni rok podatkowy sprzed zmiany, czyli w tym wypadku trwający od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. – potwierdził dyrektor KIS. Podkreślił jednak, że do dnia złożenia przez spółkę tej deklaracji musi zostać dokonany w KRS wpis dotyczący zmiany roku podatkowego.
Obecnie trwający rok podatkowy, który zaczął się 1 października 2020 r., zakończy się 31 grudnia 2021 r., a każdy kolejny rok podatkowy będzie równy kalendarzowemu, czyli będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia – podsumował dyrektor KIS. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.365.2020.1.JF