To samo dotyczy sytuacji, w której dotychczasowa spółka komandytowa z komplementariuszem w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształci się w spółkę jawną.
Na problem zwróciła uwagę już w listopadzie redakcja DGP w artykule „Nowe spółki jawne w podatkowym potrzasku” (DGP nr 225/2020), pisząc: „Wszystkie nowo zawiązywane spółki jawne, w których choć jeden wspólnik będzie osobą prawną, będą płacić CIT. Bo nie zdołają w żaden sposób spełnić warunku przewidzianego przez ustawodawcę”.