Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu nie są kosztem uzyskania przychodu.
ORZECZENIE
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która domagała się uznania za koszty wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Sąd nie zgodził się, że takie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych spółki. Nie są to ani koszty bezpośrednie, ani pośrednie prowadzenia działalności.