Podatnicy, zarówno PIT jak i CIT, mogą skorzystać z ułatwień podatkowych w przypadku udzielenia wsparcia powodzianom; wysokość ulg i zwolnień zależy m.in. od sposobu przekazania darowizny - informuje PricewaterhouseCoopers.

Z przygotowanego przez PwC poradnika dotyczącego podatkowego aspektu darowizn dla powodzian wynika, że objętej ulgami pomocy mogą udzielać zarówno firmy, jak i osoby indywidualne, a same darowizny mogą mieć formę pieniężną oraz rzeczową. Darowizny mogą trafiać do potrzebujących bezpośrednio od darczyńców, albo za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podatnik PIT

Eksperci z PwC wskazują, że darowizna od podatnika PIT przekazywana za pośrednictwem OPP musi być przelana na konto wybranej organizacji. Tytuł przelewu musi jednoznacznie określać przeznaczenie darowizny.

Reklama

Podatnik, który przekaże taką darowiznę, będzie miał prawo do odliczenia od dochodu, w deklaracji za 2010 r., kwoty darowizny. Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu. Dodatkowo w załączniku PIT/O trzeba będzie wskazać dane organizacji, m.in. nazwę i jej adres.

"Warunkiem odliczenia jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy organizacji" - informują eksperci. Przypominają, że w deklaracji za 2010 r. będzie można przekazać 1 proc. podatku na rzecz ofiar powodzi - na konto organizacji pożytku publicznego. Organizacja musi być wpisana na listę organizacji pożytku publicznego, a darowiznę przekaże urząd skarbowy.

Reklama

Podatnik CIT

Z ulg mogą także skorzystać firmy przekazujące pomoc zarówno pieniężną, jak i rzeczową, za pośrednictwem OPP. Darowizna powinna być przekazana na konto wybranej organizacji, a tytuł przelewu musi jednoznacznie określać jej przeznaczenie.

"Warunkiem odliczenia jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy organizacji. W przypadku darowizn rzeczowych, uzyskaj dokument potwierdzający wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu" - radzą doradcy podatkowi z PwC.

Przypominają, że w przypadku darowizny towarów podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym można pomniejszyć również o tę część podatku VAT, której nie można odliczyć od podatku należnego.

W rozliczeniu podatkowym (CIT-8) firma będzie mogła odliczyć kwotę darowizn do wysokości 10 proc. dochodu. W załączniku CIT-8/O trzeba będzie podać kwotę dokonanej darowizny, a w załączniku CIT-D wskazać dane organizacji, m.in. jej nazwę i adres.

"Jeśli nie korzystasz z odliczenia, a przekazałeś nieodpłatnie produkty spożywcze, możesz zaliczyć do kosztów podatkowych cenę nabycia lub koszt wytworzenia tych produktów' - dodano w poradniku.

Z publikacji wynika, że także osoba, która otrzymuje darowizny, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy darowizna to pieniądze czy rzeczy.Zwolnione z podatku są darczyńcy-członkowie najbliższej rodziny

PwC informuje, że darowizny dokonane przez członków najbliższej rodziny, tj. małżonka, zstępnych (np. syn, córka, wnuk), wstępnych (np. ojciec, matka, dziadek), pasierba, rodzeństwa, ojczyma lub macochy - są zwolnione z opodatkowania, jeśli przekazana kwota nie przekracza 9 637 zł.

Darowizna od małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa może być zwolniona z podatku (bez względu na jej wysokość) jeżeli spełnione zostanie kilka warunków. Darowizna taka musi być dokonana w formie przelewu na konto obdarowanego, a osoba, która otrzymuje pomoc, powinna poinformować o tym - w ciągu 6 miesięcy - urząd skarbowy.

"Nie trzeba dokonywać zgłoszenia do urzędu skarbowego, jeżeli darowizna została przekazana na podstawie umowy notarialnej" - zwracają uwagę eksperci z PwC.

Natomiast - w przypadku darowizny między osobami z dalszej rodziny - obdarowany nie zapłaci podatku do kwoty 7 276 zł. Darowizny przekazywane między osobami niespokrewnionymi będą zwolnione z podatku, jeżeli kwota darowizn otrzymanych od jednej osoby nie przekroczy w roku 4 902 zł.

PwC radzi, by darowizny pieniężne wpłacać na konto osoby, której chcemy pomóc. "W przypadku darowizn rzeczowych postarajmy się udokumentować przekazanie darowizny i jej wartość" - napisano w poradniku. Doradcy z PwC zwracają uwagę, że pomoc materialna finansowana ze środków budżetu państwa lub samorządu z tytułu powodzi zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).

"Zapomogi otrzymane w związku z powodzią, np. od organizacji pozarządowych lub związków zawodowych, są zwolnione od podatku dochodowego do wysokości 2 280 zł w roku podatkowym" - informuje poradnik. Nie trzeba będzie także płacić podatku w przypadku pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy w związku z powodzią. W tym przypadku limit wynosi 6 000 zł w ciągu roku podatkowego.

"Od darowizn, które przekraczają kwoty zwolnione, należy zapłacić podatek od 3 proc. do 20 proc. w zależności od wartości darowizny i od tego, czy darczyńca należy do rodziny czy też nie.