Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy, która wprowadza 15 proc. stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro. Projektowane rozwiązanie weszłoby w życie od 1 stycznia 2017 r.

"Szacuje się że rozwiązania, o których mowa w projekcie ustawy spowodują wzrost dochodów sektora finansów publicznych w pierwszym roku obowiązywania regulacji w kwocie 7 mln zł (277 mln zł-270 mln zł)" - napisano w ocenie skutków regulacji.

"Skutki finansowe dla sektora finansów publicznych z tytułu obniżenia stawki podatku CIT z 19 proc. do 15 proc. w kwocie 270 mln zł dla pierwszego roku obowiązywania regulacji (w tym dla budżetu państwa 208 mln zł i dla jst 62 mln zł) zostały oszacowane na podstawie danych wynikających z zeznań podatkowych za 2014 r. składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Analizą objęte zostały dane dotyczące 393 tys. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, tj. 90 proc. wszystkich podatników tego podatku, którzy w 2014 r. osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych 1 200 000 euro" - dodano.

Reklama

W OSR oszacowano, że wprowadzenie rozwiązań uszczelniających system podatków dochodowych może wpłynąć na wzrost dochodów sektora finansów publicznych w pierwszym roku obowiązywania regulacji w kwocie 277 mln zł (w tym dla budżetu państwa 213 mln zł i dla jst 64 mln zł).

"Skutki finansowe proponowanych rozwiązań oszacowano z wykorzystaniem danych wynikających z rozliczenia podatku dochodowego od osób prawych za 2014 r. Do oszacowania skutków finansowych dla kolejnych lat przyjęto prognozowany wzrost PKB" - napisano.

Skutki finansowe dla poszczególnych grup podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały oszacowane na podstawie analizy przychodów podatników tego podatku, wykazanych w zeznaniach podatkowych za 2014 r.

"Na kwotę skutków finansowych dla mikro-, małych i średnich podatników w pierwszym roku obowiązywania regulacji składają się skutki obniżenia z 19 proc. do 15 proc. stawki podatku (270 mln zł) oraz skutki rozwiązań uszczelniających system podatkowy (-41 mln zł)" - napisano.