Dopóki przedsiębiorca nie stanie się właścicielem prawnym użytkowanych maszyn, dopóty nie może ich amortyzować – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby.
Chodziło o spółkę celową powołaną do budowy farm wiatrowych i sprzedaży wytwarzanego przez nie prądu. Kupiła ona turbiny wiatrowe, ale ich dostawca zastrzegł, że dopóki spółka nie zapłaci za nie, dopóty nie stanie się ich właścicielem. Spółka mogła już je natomiast użytkować.
Sądziła, że może je już także amortyzować. Powołała się na art. 16a ustawy o CIT, z którego wynika, że środki trwałe to składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby firmowe albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
Firma uważała, że spełniła te warunki. Nie zapłaciła wprawdzie jeszcze za turbiny, ale była już ich właścicielem w sensie ekonomicznym.
Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Wyjaśnił, że art. 16a ustawy o CIT mówi o własności w sensie prawnym, a nie ekonomicznym. Skoro spółka nie zapłaciła jeszcze za turbiny, to nie została na nią przeniesiona ich własność, a więc nie jest jej środek trwały.