W zeszłym roku zatrzymano prawie 2 mln litrów nielegalnego paliwa, o 75 proc. wzrosła wykrywalność nieprawidłowości w rozliczeniach CIT - tłumaczył w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Marian Banaś.

Pytania w sprawie efektu uszczelnienia systemu podatkowego w 2016 roku oraz powodów podania się do dymisji wiceministra finansów, pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub UE Wiesława Jasińskiego skierowali do resortu finansów posłowie Nowoczesnej.

Paulina Hennig-Kloska mówiła, że dane o przychodach budżetu za grudzień były szokująco słabe, a realna ściągalność VAT spadła. "Pytamy, jakie są prawdziwe skutki uszczelnienia systemu podatkowego w 2016 r. Czy rząd w ciągu roku manipulował liczbami zawyżając w ten sposób wpływy z VAT-u?" - mówiła. Chciała wiedzieć, kiedy będzie korekta tegorocznego budżetu.

Banaś wyjaśnił, że według szacunkowych danych za 2016 r. dochody budżetu państwa były wyższe o prawie 8,8 proc. w porównaniu do 2015 r. i wyniosły prawie 315 mld zł. Były też o ok. miliard złotych wyższe od prognoz zawartych w ustawie budżetowej.

Zwrócił uwagę, że warunki makroekonomiczne były gorsze, niż zakładano przyjmując zeszłoroczny budżet. Wskazał, że mimo to wyższe o ok. 3 mld zł były wpływy z PIT i akcyzy; wpływy z VAT, CIT i PIT wyniosły prawie 239 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 5 proc. (wobec 2015 r.).

"Do wzrostu wpływów z akcyzy i VAT niewątpliwie przyczyniły się skoordynowane działania kontrolne przeprowadzone przez służby podległe resortowi finansów, Służbę Celną, administrację podatkową i kontrolę skarbową" - tłumaczył.

Dodał, że wykorzystano przy tym nie stosowane wcześniej procedury. Poinformował, że w zeszłym roku zatrzymano prawie 2 miliony litrów oleju napędowego, opałowego, smarowego i benzyn, w trzech kwartałach zeszłego roku o ponad 10 proc. wzrosła konsumpcja legalnych paliw (licząc rok do roku).

Zgodnie z przedstawionymi przez niego danymi o 18 proc. wzrosła w 2016 r. ilość zatrzymanych nielegalnych papierosów, zlikwidowano ponad 70 nielegalnych fabryk i krajalni. W efekcie producenci legalni wskazują 5-7 proc. wzrost sprzedaży swoich wyrobów.

"W 2016 r. wystąpił również wzrost o 23 proc,. (...) kwot uszczupleń podatkowych ujawnionych w toku przeprowadzonych kontroli podatkowych oraz postępowań kontrolnych. Najwyższych ustaleń organy kontroli dokonały w podatku VAT - 27,5 mld zł, co stanowi wzrost (...) o ponad 26 proc." - mówił.

Wskazał, że o 75 proc. wzrosła wykrywalność nieprawidłowości w CIT, co wynika z zaangażowania fiskusa w przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej i nadużywaniu stosowania cen transferowych.

Dodał, że wykryto, iż ponad 62 tys. podmiotów nie złożyło deklaracji VAT - ponad 30 tys. z nich wykreślono z rejestru VAT i ok. 12 tys. z rejestru VAT-UE.